Проектиране по част Технологична

Инж.Недялко Иванов има ограничена проектантска правоспособност в част Технологична в областта на химическата и металургична промишленост. При проявен интерес, може да се свържете на телефон: +359894736769 и e-mail: ivanov@ecopoint.bg