Химически устойчиви помпи, опаковки за отпадъци

Търговия с химически устойчиви помпи и опаковки тип БИГ БЕГ.

Прехвърлянето на агресивни течности от големи съдове в по-малки, в повечето случаи е проблемно. Обикновените помпи не са устойчиви на този вид течности и ще се повредят. Поради тази причина е необходимо, да се използват специализирани за това помпи. Ние предлагаме висок качествени немски помпи. Опита които имаме с тях, допълнително гарантира качеството и устойчивостта им.

  • Предлаганите помпи са устойчиви на агресивни среди, подходящи са за изпомпване на киселини и основи от варели и бидони.Предлагат се помпи с различни мощности и дебити на течността.

Създали сме партньорски отношения с най-добрите производители в сферата на производство на опаковки тип БИГ БЕГ, с качество необходимо да задоволи и най -капризните стоки.

  • Чували тип “БИГ БЕГ“ с различни размери и товароносимост. Подходящи за инертни материали, за хранителни продукти,  както и за опасни товари и отпадъци.