Лабораторни анализи

Извършва качествен и количествен анализ на химични вещества.

Е

Еколаб 2018 ООД е дружество с цел анализирането и количествено и качествено определянето на химични вещества и смеси, определяне на тежки метали, сухо вещество, водороден експонент (pH), накаляване.

Изпитванията на изпитвателната лаборатория са насочени към клиенти в областа на- Хранително вкусова промишленост, химическа промишленост, научни звена, агроиндустрията, рециклиране на отпадъци, отпадъци и други.

Лабораторията е оборудвана с инфрачервен спектрофотометър, които дава състава и количеството на химичните вещества и смеси, спектрофотометър за определяне на количествата на метали, неметали, сулфати, фосфати, хлориди, нитрати, апрат за определяне сухо вещество, определяне на рН.
Лабораторията е в процес на подготовка за акредитация по EN ISO 17025

 

Къде може да сме полезни?

Големите възможности на апарата, могат да бъдат полезни в анализа на:

  • различни производствени химични вещества, с цел определянето им като вид и съдържание.
  • изоставени и бракувани химични вещества с неизвестно съдържание, потенциално опасни за хората и околната среда, поради липсата на информация за тях.
  • установяване на залежали пестициди с неясен състав. Последващата възможност за обезвреждане е необходимост от идентификация на залежали пестициди.
  • хранително-вкусовата промишленост за определяне, както на влаганите типове суровини, така и на получените готови продукти.

2. Анализи на въздух и вода за съдържание на живак.

Все повече разискваните въпроси, относно вредата на живака върху околната среда и здравето на човека, предизвиква изискването да се анализира въздуха и водата за наличието му. Апарата се базира на засмукване на въздух, чрез помпа преминаване на този въздух през детектор и анализирането му. Резултатите се дават цифрово и времето за анализ е до 3 минути. Също така, чрез специален филтър се анализира и и вода за наличие на живак.

 

 

 

 

 

 

Дружеството продължава да увеличава възможностите за анализ, както и започва процедура по акредитация.

инж.Недялко Иванов

+359878199811

ecolab2018@ecopoint.bg