Лабораторни анализи

Извършва качествен и количествен анализ на химични вещества.

Еколаб2018 ООД е дружеството отговарящо за анализирането на отпадъци и химични вещества и смеси.

  1. Анализите на химични вещества и смеси се извършват с инфрачервен спектрофотометър.

Метода позволява да се определи химичното вещество и процентното му съдържание, ако е в разтвор.

Химични вещества с изтеклия срок на годност, в някои от случаите се явяват и опасен отпадък, твърде често са с неясен качествен състав. В тази връзка могат да се приложи метода за определяне на качествения им състав.

Апаратът е с възможност за анализиране на пестицида по състав, но и по приблизително процентно съдържание на различните химични вещества участващи в състава му.

 

 

 

Къде може да сме полезни?

Големите възможности на апарата, могат да бъдат полезни в анализа на:

  • различни производствени химични вещества, с цел определянето им като вид и съдържание.
  • изоставени и бракувани химични вещества с неизвестно съдържание, потенциално опасни за хората и околната среда, поради липсата на информация за тях.
  • установяване на залежали пестициди с неясен състав. Последващата възможност за обезвреждане е необходимост от идентификация на залежали пестициди.
  • хранително-вкусовата промишленост за определяне, както на влаганите типове суровини, така и на получените готови продукти.

2. Анализи на въздух и вода за съдържание на живак.

Все повече разискваните въпроси, относно вредата на живака върху околната среда и здравето на човека, предизвиква изискването да се анализира въздуха и водата за наличието му. Апарата се базира на засмукване на въздух, чрез помпа преминаване на този въздух през детектор и анализирането му. Резултатите се дават цифрово и времето за анализ е до 3 минути. Също така, чрез специален филтър се анализира и и вода за наличие на живак.

 

 

 

 

 

 

Дружеството продължава да увеличава възможностите за анализ, както и започва процедура по акредитация.

инж.Недялко Иванов

+359878199811

ecolab2018@ecopoint.bg