За нас

Ecopoint е специализиран сайт за дейности с отпадъци, изготвяне на аварийни планове, консултации по Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда.

Услуги